ПОДДЕРЖКА
1.ВВОД ПАРОЛЯ И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА Включить аппарат. На индикаторе высвечиваются дата, например: 25.03.12; Нажать клавишу ИТ, на индикаторе высветится время, например: 12-06;
1.ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА ВВОД ПАРОЛЯ КАССИРА И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА.
Нажать кнопку ВКЛ ; на индикаторе: - ; нажать 1 на индикаторе Р -------
Ввести, 1 , и нажать клавишу ИТ ;
ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА ВВОД ПАРОЛЯ КАССИРА И ПРОДАЖА КЛИЕНТУ.
Нажать кнопку ВКЛ ; на индикаторе: ГЛАВНОЕ МЕНЮ ; нажать 1 на индикаторе РЕГИСТРАЦИЯ введите пароль
ВНИМАНИЕ! Перед тем как пробить чек, кассир обязан проверить дату и время. ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 1.ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА ВВОД ПАРОЛЯ КАССИРА И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА. Нажать кнопку ; на индикаторе: после успешного или не успешного соединения
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Чекті өткізу алдында, кассир күні мен уақытын тексеруге міндетті. КАССИРДІҢ НЕГІЗГІ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГІЗУІ. 1. АППАРАТТЫ ҚОСУ, КАССИРДІҢ ЖАСЫРЫН СӨЗІН ЕНГІЗУ ЖӘНЕ БІРЛІК САТУ. түймесін басыңыз; айқындағышында: сәтті немесе сәтсіз қосылудан кейін айқындағышта көрсетілед
ВНИМАНИЕ! Перед тем как пробить чек, кассир обязан проверить дату и время. ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ. РАБОТА С КАССОВЫМ АППАРАТОМ. Для включения аппарата нажмите клавишу ВКЛ( ); При включении аппарат соединяется с сервером, после успешного или не успешного соединения на индикаторе высветится
Made on
Tilda